U bent hier : Home >> Historiek >> Startdag
 
Dinsdag, 24 mei 2022
 

 

 

 

Samenvatting toespraak bij de start van de scholengemeenschap "Katholieke Scholen van Dilbeek-Ternat".

Frans Schroons, hoofdbegeleider Basisonderwijs

 

De start van een scholengemeenschap in het basisonderwijs is een belangrijk en nieuw gebeuren. Het is zoals een kind dat geboren wordt. In het basisonderwijs mogen we daarbij spreken over een echte baby-boom met 47 pas gevormde scholengemeenschappen. In het bisdom Mechelen-Brussel vormen nog vier scholen pas volgend schooljaar een scholengemeenschap, 2 scholen wensen niet in te stappen en één school heeft geen partners gevonden. Een geboorte is aanleiding tot een feest, maar de ervaring dat een baby veel zorg nodig heeft, moeten we meedragen in het achterhoofd. De juiste temperatuur en de juiste voeding zijn belangrijk. Men moet eveneens goed weten dat een gezonde baby soms weent en de rust verstoort. Men moet weten dat de puberteit al vlug voor de deur staat en moet doorlopen worden om te komen tot een zelfbewuste volwassene. Een volwassene, hopelijk blijvend met kinderogen vol vragen en verwondering.

Deze scholengemeenschap kiest als slogan 'SAMEN voor BETER'. Twee belangrijke begrippen: SAMEN: Het beroep van leerkracht is soms een eenzaam beroep, als je het bekijkt naar contact met volwassenen. Elkaar beter leren kennen is een positief punt. Het is een eerste stap op de weg naar echte samenwerking. Dit in tegenstelling met leerkrachten, die elk in hun eigen klas het warm onderwijswater staan uit te vinden. Het tempo, waaraan dit proces tot samenwerking zal verlopen, dient goed in het oog gehouden. Het is niet goed te vlug te gaan en onderweg zijn bemanning te verliezen. Verlies niet uit het oog dat op de weg van dit proces de pedagogische begeleiding klaarstaat om mee te gaan als een geïnteresseerde partner. In dit opstartmoment is het belangrijk de juiste man of vrouw op de juiste plaats in te zetten. Zeker nu het schoollandschap op dat vlak zeer sterk wijzigt. BETER: dit duidt op de kwaliteit van het onderwijs. Zorgen voor een kwalitatief goed onderwijs is een plicht voor iedereen. Het is een plicht, die wij op ons laden ten aanzien van onze kinderen. Deze scholengemeenschap zal haar waarde moeten bewijzen aan de hand van de winst aan kwaliteit. Deze start is een historisch moment voor de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat en voor heel het basisonderwijs. Wij geloven in de extra kansen, die hier geboden worden. De toekomst zal moeten uitwijzen tot waar dit alles kan leiden. In elk geval staat dit vast: het schip is te water gelaten. Ik wens het schip en zijn bemanning een goede vaart!

Samen op weg ... in het passende schoeisel.

Jo Coppens

Allemaal staan we hier in onze kinderschoenen.
We zetten voorzichtige passen: de situatie is vreemd en onzeker. Alles is nieuw. De jonge drager zoekt eigenlijk naar veiligheid en geborgenheid. Ze herinneren ons aan Jezus' woorden: 'Als gij niet wordt als kinderen, zult gij nooit het Rijk Gods bereiken. Als je niet in deze schoenen gaat staan, als je niet met de kleinen wilt optrekken, dan wordt je klas, je groep, je school nooit een hemel op aarde. Zet een stap terug en trek de kinderschoenen opnieuw aan, speel kind en wordt opnieuw kind ... om ze te begrijpen.

Baskets en sportschoenen worden gedragen door wie de kinderschoenen ontgroeid zijn. Jonge mensen die sportief in het leven staan, volgen niet altijd de kortste weg, maken omwegen, dwalen af, willen ongebaande wegen gaan. Dit tot grote zorg van hun ouders en opvoeders en directies. Deze schoenen verslijten vlug omdat jonge mensen in hun snelle vaart bruusk keren, plots stoppen en botsen. Ga ook in deze schoenen staan en trek ermee door de ontdekkingstocht van het leven.

Soms is het goed te kiezen voor bergschoenen. Bergschoenen worden niet altijd gedragen, enkel bij grote inspanningen, een lange weg, een zware klim, om moeilijke toppen te bereiken. Voor sommigen onder ons is schoollopen zo'n zware opgave. Mensen die kiezen voor bergschoenen zijn mensen die iets aandurven, die van aanpakken weten, die niet bij de pakken blijven neerzitten. Zij gaan met veel wilskracht het nieuwe schooljaar tegemoet. Taaie volharders zijn het. Trek af en toe deze bergschoenen aan. Weet hierbij dat je er nooit alleen voor staat! Samen kunnen we naar de hoogste toppen.

Wie kiest voor damesschoenen met hoge hakken of plateauschoenen geraakt waarschijnlijk niet goed en snel vooruit. Ze worden gedragen door mensen die zich wat hoger willen plaatsen, die het misschien wat beter weten, die zowat alles kennen. Hoge hakken bieden echter weinig stabiliteit. Je loopt het risico te vallen of je voet om te slaan. Maar misschien is dat ook de bedoeling niet, het is gewoon leuker wat meer overzicht te krijgen. We kunnen echter ook eens op de tenen gaan staan en zo wat verder en dieper kijken. En kom je toch te val, wij brengen je wel met je twee voeten opnieuw op vaste grond. Samen kunnen we dat!

Het is verstandig soms eens in laarzen te stappen. Ze worden gedragen voor het vuile werk, door ... de veldwerkers, je kent ze wel ! een landbouwer op het land, een poetsende huismoeder , een brandweerman in vuur en as, het onderhoudspersoneel en de werkmannen. In hun zoeken en ploeteren, want door anderen als 'vuil werk' wordt beschouwd, leveren zij prachtig resultaat. En … ja, we lopen aan deze mensen zo vlug voorbij! Denk ook aan onderhouds- en technische ploeg. Ga ook eens in hun schoenen staan en maak jezelf nuttig zonder dat er iemand naar vraagt.

Soms is het nodig balletschoentjes aan te trekken. Balletschoentjes verwijzen naar soepelheid. Ze doen ons denken aan lenigheid. Op school oefenen we ons lichaam om lenig te blijven, oefenen we onze geest in vaardigheden en ons hart in vriendschap. Het is niet altijd eenvoudig om in onze klas, groep of school soepel te blijven in alle omstandigheden, om niet vast te roesten in steriele standpunten, om niet te blijven steken in eigen gelijk. Balletschoenen laten ons draaiend de wereld rondom zien, soms wat hogerop ... maar steeds sierlijk en elegant ... en af en toe eens steunend bij de partner. Oefen eens in je balletschoenen en leef van harte en ten volle mee met iedereen om je heen.

Ik zie er op schaatsen , leerlingen en leerkrachten, die moeten vertrekken van een smalle basis. Ze weten zich maar met veel moeite overeind te houden. Er zijn natuurlijk mensen die op schaatsen tot mooie en kunstige bewegingen in staat zijn, maar ... slechts na veel oefenen, na veel vallen en na veel opstaan én dankzij mensen die hen ondersteunen. Waag je nu en dan op de schaatsen, maar begin samen! Blijf in de nabijheid van anderen en laat hen tijdig los. Zo komen ze op eigen benen te staan.

Sommigen zullen kiezen voor soldatenschoenen. Ze worden gedragen door mensen die in de pas lopen, die weinig bewegingsvrijheid nemen, die doen wat anderen hen opdragen. Soms is het noodzakelijk om in de pas te blijven, om samen en eensgezind naar iets toe te groeien. Word hierbij echter geen kudde-mensen zonder persoonlijkheid. Denk met ons mee en neem verantwoordelijkheid op. Wij willen in je schoenen staan en we nodigen je vandaag uit om je talenten op creatieve wijze te gebruiken.

Meestal trekken we gemakkelijke alledaagse schoenen aan. Ze zijn gemakkelijk en klassiek, maar ook stevig en ze kunnen tegen een stootje. Ze doen denken aan het gewone leven van elke dag, dat ook boeiend kan zijn. Ze spreken van geloof in de kleine dingen, van volgehouden inzet, van dag na dag met nieuwe moed herbeginnen en langzaam opbouwen Geniet ook van deze tocht maar tracht elkaar niet te schaduwen.

Na een zware tocht je pantoffels kunnen aantrekken! Ken je dat gevoel! Heerlijk niet! Zo losjes en ontspannend, zacht en soepel lopen. Niemand hoort je aankomen en je sloft maar rustig verder en ... Af en toe eens stil staan is een must! Wij gunnen jullie regelmatig zo'n momenten. Laat ze echter niet te lang duren ... anders is een pantoffelheld vlug geboren.

Veiligheidsschoenen zijn op bepaalde momenten meer dan noodzakelijk! De stalen tip en hiel beschermen ons tegen tenen-trappen en houden ook onze lange tenen veilig binnenschoens. Met deze schoenen kun je tegen een stootje, ben je voorbereid om spot en kritiek te incasseren. Wij hopen dat je deze voetbeschermers niet de hele tijd draagt, laat ook wat ruimte voor vrije uitloop en neem af en toe wat risico.

In een stofferige tijd ben je beter op sandalen. Zij zorgen voor een open sfeer. Je staat er dicht mee bij de grond en toch geven ze voldoende bescherming voor het luchtige werk. Je voeten wat laten overspoelen of je laten onderdompelen door iets nieuws. Laat enkele initiatieven ongedwongen op je af komen en geniet er zo van.

En wat denk je van blootsvoets, ja gewoon blootvoets, ... zonder nadenken, je intuïtie volgend op stap gaan! En ... echte voeling blijven houden. En van zwemvliezen ... en van klompen ... en van skeelers ... en van snowboots ... en van rijlaarzen ... en van watersletsen ... en van strandschoenen ... en van ....

Welke schoenen draag jij meestal? Heb je al eens andere modellen geprobeerd ?

Een wijze indiaan bad ooit :
Grote Manitou laat mij nooit oordelen over mijn medemensen zonder dat ik minstens veertien dagen in hun schoenen heb gestaan.

In naam van mijn collega directies wens ik jullie een aangenaam en boeiend schooljaar en besluit met : 'wie het schoentje past, trekke het aan' .

Verwerking startdag 17 september 2003

 1. Het opzet van een scholengemeenschap

  Een scholengemeenschap (SG) wordt opgericht om de samenwerking tussen scholen te bevorderen. Onderliggend zien we een rationeel beleid van de overheid. Een SG moet minimum 900 kinderen tellen. De overheid stimuleert het oprichten door een extra omkadering rond informatie en communicatietechnologie (ICT), zorg en administratieve ondersteuning toe te kennen aan de samenwerkende scholen. De reeds bestaande samenwerking op directieniveau, de ICT-invulling, de gezamenlijke sportmanifestaties en studiedagen waren voor ons een stimulans om te starten. . Onze SG maakte ook afspraken om samen te werken met twee scholen uit het Buitengewoon Onderwijs. Dit alles werd door alle Raden van Bestuur in een overeenkomst vastgelegd . Naast de decretaal vastgelegde opdrachten (opsomming geven !) kan de SG ook afspraken maken rond de overdracht van lestijden en punten, het zorgbeleid, het gebruik van infrastructuur, het personeelsbeleid, en alle materies waarover binnen de SG een consensus ontstaat. Het Comité van afgevaardigden van de schoolbesturen van de scholengemeenschap (CASS), waakt hierover. Het college van directeurs (CODI) bereidt voor en voert uit. Bij het doorgeven en uitwisselen van projecten (op alle niveaus), door het hospiteren, door het gezamenlijk bijwonen van studiedagen, door occasionele ontmoetingen en samenwerking... doen we aan expertiseverruiming. Rationele taakverdeling vermindert zo de planlast én 'samen voor beter' is eigenlijk werken aan vernieuwing. Door de scholengemeenschap verstevigen we de positiebepaling van het vrije net binnen onze gemeente en daarbuiten. Kortom: de scholengemeenschap zal een meerwaarde betekenen wanneer wij er voor open staan en wanneer de wil van samenwerking aanwezig is en blijft.

 2. Mogelijke invullingen

  Bij periodieke samenkomsten via leeftijdsgroepen (elke leeftijdsgroep telt maximum 25 leerkrachten) bieden wij de kans tot samenwerking. Hiernaast bestaat de mogelijkheid tot uitbouwen van een kerngroep (?) o.l.v. een coördinator. Overlegmogelijkheden trachten we, waar mogelijk, binnen de schooluren te organiseren (inschakeling van stagiairs, ...), eventueel personeelsvergadering-vervangend. Informele contacten en eigen initiatieven, via email, tijdens studiedagen en open-klasdagen, ... kunnen ook voor een meerwaarde zorgen. Op de startdag werden we aangenaam verrast door het aanreiken van zovele wijzen van 'invullen' of concretiseren . Hier volgt een bloemlezing van mogelijkheden: Ideeën uitwisselen, Agenda, Brainstorming, Pedagogische studiedagen per leeftijd, Klasbezoeken, BO : samenwerking met kleuteronderwijs, Gezamenlijke projecten, Uitleendienst/spelotheek, Kinderboerderij,Tips voor schoolreizen, Projecten met scholen in nabijheid, Doorgeven materiaal en info, Projecten, Kloof eerste leerjaar - kleuters, Uitwisselen van lesmateriaal, Info rond werkvormen, Teambuilding promoten, Mailadressen doorgeven, ....

 3. Personeelsbeleid

  De SG zal afspraken maken over enkele aspecten van het personeelsbeleid. Het kan dan b.v. gaan over het wervingsprofiel, de taakinvulling, inzetbaarheid van de personeelsleden, verlofstelsels,. Ook omtrent functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken, klasbezoeken, evaluaties, ... zal er ongetwijfeld van gedachten worden gewisseld. Evenwel: niet teveel hooi ineens .... Geen verkeerde informatie: de autonomie van elke inrichtende macht inzake aanwerving en benooeming van personeelsleden blijft gehandhaafd. Het schoolbestuur is de werkgever en kiest haar personeel. Slechts vanaf 1 september 2005 gelden enkele bepalingen uit het decreet rechtspositie evenwel ook voor de SG (dus: de individuele school overstijgend) zoals b.v. de reaffectatie Voordeel: reaffectatie loopt eerst binnen de eigen scholengemeenschap; tijdelijken kunnen vlugger binnen de eigen scholengemeenschap te werk gesteld worden; vorming van eigen personeelspool, ... De functies ICT en Zorg worden reeds schooloverschrijdend ingevuld.

 4. Zorgcoördinator "Karolien De Leemans"

  De taakomschrijving met accenten rond school, team en leerling staan duidelijk beschreven in het decreet. De samenwerking met het CLB staat ook centraal. Leerlingengegevens kunnen binnen de SG op een meer overlegde manier ter beschikking gesteld worden (b.v. bij overgang naar een andere school van de scholengemeenschap én / of naar scholen in de bovenbouw S.O.). De zorgcoördinator leidt de overlegmomenten met alle zorgbegeleiders van de SG. Zij heeft vaste tweewekelijkse zitdagen op elke school. Zij zorgt ook voor oplijsting van alle zorginitiatieven binnen de SG en voor het inventariseren van boeken, methodes, zorgmateriaal, .... Een noodzakelijke opdracht is het samen opstellen van stappenplannen en werkfiches. Zij voorziet een permanente bijscholing en overleg met deskundigen voor zichzelf en voor de zorgbegeleiders.

 5. Financiering

  Dit gebeurt door de overdracht van een (beperkt) percentage van de werkingsmiddelen a rato van het leerlingenaantal van elke school. Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt. Uitgangspunt bij het aanwenden van de middelen moet zeker zijn: een meerwaarde voor leerlingen en werking! De directies zorgen voor een blijvende druk naar departement vanuit DCBaO(?), via de directie-acties. Wij ijveren voor meer geldelijke middelen én voor een vrijgesteld coördinerend directeur.

 6. Samenwerking met BO-scholen

  Bij de start beperkt deze samenwerking zich tot bezoek en uitwisseling op directieniveau en zorgbegeleiders. Het BO neemt actief deel aan het college en heeft een volwaardige vertegenwoordiger in het CASS.

 7. Nut voor de kinderen

  Dit is inherent aan onze onderwijs- en opvoedingsopdracht. Via uitwisselingsprojecten bij preventie, sport en spel, verkeer en veiligheid, ... en de ict-lessen zorgen we voor een meerwaarde bij alle kinderen van de scholengemeenschap. Projectdoorstroming zien we groeien in de nabije toekomst.

 8. ICT

  Karen, Kevin en Gery, onze ICT-ers verzorgen de leerlijn vanaf de vierjarigen tot de zesdeklassers. Hiernaast staan zijn paraat bij technische ondersteuning in de klassen en de uitbouw van het intern netwerk binnen elke school. De uitbouw van een eigen website van de SG behoort eveneens tot hun opdracht.

 9. Ouders

  Via de deelname aan eigen of gezamenlijke info-avonden trachten we in te spelen op het aanbod vanuit elke oudervereniging. Via de website en via periodieke briefing met realisaties en planning trachten we de ouders actief te betrekken.
   
© 2016 - www.samenvoorbeter.be